Türklerin Tarih Sahnesindeki Yeri - Orta Asya’dan Göçün Sonrası


İlkyazımızda Orta Asya’dan Göçü anlatmıştım tabii Türk halkları bu göçü yaptıktan sonra gerçekten dünya üzerinde hâkim olmak için boş durmamışlar ve çeşitli saldırılarını, çalışmalarını her zaman aksatmadan yapmışlardır. Türkler bu göçün ardından hep birlikte bir yöne gitmek yerine çeşitli bölgelere gitmeyi seçmişlerdir. Bunun sebebi ise göçün nedenlerinde aranabilir. Yayılmak.

İlkyazımızda nedenleri çeşitli maddelere ayırarak belirtmiştim tüm bu nedenler yüzünden yola çıkan Türkler bir yönden gitmeyip yayılmacı tutumu düşünerek farklı yönlere yayılmışlardır. Şimdi sözlerimi uzatmadan göç yollarını şematik bir şekilde anlatacağım.

Türklerin Göç Yolları;

2 yan göç olmak üzere toplamda 6 yönlü bir göç olmuştur.

Orta Asya’dan Kuzeye Gidenler; Sibirya diyarlarına ulaşmışlardır.

Orta Asya’dan Güneye Gidenler; Hindistan bölgesine ulaşmışlardır.

Orta Asya’dan Doğuya Gidenler; Çin´e ulaşmışlardır.

Orta Asya’dan Batıya Gidenler; Hazar Denizine ulaşmışlardır. Hazar Denizinden ise Güneye ve Kuzeye gidenler diye ikiye ayrılmıştır.

Hazar Denizinden Kuzeye Gidenler; Avrupa’ya ulaşmışlardır.

Hazar Denizinden Güneye Gidenler; Çok geniş coğrafyalarda yayılma imkânı bulmuşlardır bunlar:  
Anadolu, İran, Suriye, Mısır, Irak yani kısaca Mezopotamya ve Afrika’dır.

Göç yolları barizdir ki oldukça dâhice ve yayılmacı tutumdadır. 

Okuduğunuz için Teşekkür Ederim.
Ufuk Ali Kaftanlı.

Etiketler: