Tarih Bilimine Yardımcı Bilimler Nelerdir?

Tarih
Tarih Bilimi, diğer alanlarla ilgilidir.

Her bilim bir diğer bilim alanından etkilenir en basit örneği Fizik bilimi ile Biyoloji biliminin arasındaki ilişkidir. Bu anlamda Tarih bilimi diğer bilimlere, alanlara en çok ihtiyaç duyan bilimdir. Bunun nedeni Tarih biliminin araştırma alanının çok geniş olmasıdır. Bu genişlik Tarih biliminde gereklidir çünkü Tarih: Tüm dünyanın gelmişini geçmişini araştıran ve araştırma yaparken de zaman, mekân, kişi, objektiflik gibi unsurlara dikkat eden bir bilimdir. Örnek olarak herhangi bir Tarih konusunda araştırma yapan kişi vardığı sonucu bir sonuç ile zaman kavramı içerisinde karşılaştırmak istiyor. Bu isteği Tarih bilimine başka bir bilim yardım etmezse gerçekleşemez burada devreye girmesi gereken yardımcı bilim Kronoloji olacaktır. Mısır bilimcilerini, tarihçilerini düşününün Mısır uygarlığını gün yüzüne çıkarmak için çok çalışıyorlar ama burada çalıştıkları alan sadece Tarih olmuyor Tarihe yardımcı bilim dallarını da kullanıyorlar bunlar çeşitli mumyaları gün yüzüne çıkarmak için olursa; Arkeoloji bilimini oluyor. Eski Mısır yazılarını okumak için olursa da Paleografi bilimi oluyor. Bu kadar ön açıklamanın yeterli olduğunu sanıyorum. Tarihe yardımcı bilimleri madde madde yazarak açıklayacağım böylece dahada bilgilendirici olur.

Tarihe Yardımcı Bilimler; 

1.) Heraldik: Arma bilimidir. Armaları inceler.

2.) Sanat Tarihi: Arkeoloji biliminden yararlanılarak oluşturulmuş bir bilim dalıdır. Çeşitli uygarlıkların Sanat tarihlerini inceler.


3.) Ekoloji: Ekoloji, Biyolojik bir terim olmasına rağmen Tarih ile ilgisi çoktur çünkü: Ekoloji, canlıların çevreleri ile ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır.


4.) Nümizmatik: Eski, paraları inceleyen bir bilim dalıdır.


5.) İstatistik: İstatistik bilimini, Tarih için kullanacağımız zaman basitçe düşünebileceğimiz şeyler aklımıza gelmelidir. Bunlar; bir bölgenin nüfusu, savaş sonrası nüfus vb. gibi.


6.) Kimya: Başlı başına ayrı bilimdir ama Tarih bilimi için yararlıdır. Tarih bilimine, yardımcı olarak bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza yarar.


7.) Diplomatik: Dünya üzerinde yapılan siyasi, savaş ve ekonomik anlaşmaları inceler sonucu ve sonucunun doğuracağı olayları tahmin eder.


8.) Filoloji: Dil bilimidir. Yeryüzündeki gelmiş geçmiş tüm dilleri inceler onları açıklamaya çalışır.


9.) Sosyoloji: Toplululukları inceleyen bir bilim dalıdır.


10.) Epigrafi: Anıtları, kitabeleri, eski mezarları ve üzerindeki yazıları inceleyen bir bilim dalıdır.


11.) Kronoloji: Zaman bilimidir. Tarihlerin belirlenmesinde rol oynar.


12.) Edebiyat: Başlı başına ayrı bir tür, alan ama Tarihe yardımı var. Çeşitli destanları, yazıları inceleyen inceleyip Tarihe kazandırır.


13.) Paleografi: Eski tür yazıların okunmasını, anlaşılmasını sağlayan bilim dalıdır. Aynı zamanda Edebiyat dalı ile yakında ilişkilidir.


14.) Felsefe: Felsefenin, Tarih bilimine yardımcı olduğu konular felsefecilerin yani Aristo gibi kişilerin hayatlarını araştırarak, aydınlatarak Tarihe katmaktır.


15.) Coğrafya: Tarihte mekân kavramını aydınlatan bilimdir.


16.) Hukuk: Bu alan, Tarihe şu konuda yardımcı olur: çeşitli milletlerin birbirleri ve diğer halklarla yaşayışları ve bunları düzenleyen yasalar, kuralların oluşumu.


17.) Arkeoloji: Kısaca kazı bilimidir. Kazı bilimi özellik yazının olmadığı dönemleri aydınlatmak için kullanılan bir bilim dalıdır.


18.) Antropoloji: Irk bilimidir. İnsanları yahut diğer canlıların kemik, kök gibi bölgeleri inceleyen ve inceleme sonucu bir sınıfa sokan, insan ise hangi ırktan olduğunu belirleyen önemli bir bilim dalıdır.


19.) Etnografya: Toplumların; anlayışlarını, geleneklerini, adet ve örflerini inceleyen bilim dalıdır. 


Okuduğunuz için Teşekkür Ederim.
Ufuk Ali Kaftanlı.

Bu makalemde Tarihe yardımcı bilimleri konu edindim umarım aydınlata bilmişimdir.

Etiketler: