Tarih Bilimi Nedir? Ne Değildir? Ne İşe Yarar?

Tarih Bilimi Nedir? 
Tarih bilimini incelemek ve bu konuda yorumda bulunmak için Tarihsel bilgimizin derin olması gerekmektedir. Herhangi bir konuda bir insan açıklayıcı bir yorumda bulunuyorsa o kişi yaptığı yorumu o konuda yararlı olduğunu bildiği için yapmıştır. Tarihsel bilgimizin artmasından evvel herkesin şunu öğrenmesi gerekmektedir. Tarih neyi amaçlar? Tarih öğrenmek basitleşmiş bir Tarih konusunda yorum yapmaktan çok daha ötededir şöyle açıklayayım bir muhabir düşünün çeşitli insanlara İstanbul şehrinin fethini sorsun ve herkes "1453" cevabını versin işte bu basitleşmiş bir soruya basit bir cevap vermektir o kişi tarihi bilmez sadece ezbere cevap verir. Tarih ezber değildir belirli kuralları vardır her şeyden önce Tarih bilimdir. Tarihin bilim olmasını sağlayan kuralları aşağıda maddelerle açıklayacağım.

1.)    Belgelerle açıklanabilir ve doğru olması.
2.)    Zaman kavramının belli olması.
3.)    Yer kavramının belli ve doğru olması.
4.)    Genel hatlarla olgu ve olaylarda efsanevi unsurlardan uzak durulması.
5.)    Tarihsel kişiliklerin belli olması.

Tarih alanının Bilim sayılmasının sebebini yukarıda genel hatlarıyla okudunuz. Bu maddeleri açıklama gereği duyuyorum.

Madde 1: Bu maddede Tarihi olay yahut olgunun belgelerle açıklana bilirliği üzerine durdum. Örnek olarak Orhan Gazi zamanında ki sikkeler üzerine tez hazırlayan bir kişi eğer bu zamandan kalan sikkeleri incelemezse yahut tez kitabını hazırlarken bu sikkeleri gerçeğinden daha değişik gösterirse bu tez Tarihi bir tez olamaz çünkü belge kavramının gerektirdiği şeyler tam olarak yapılmamıştır.

Madde 2: Tarih bilimindeki en önemli unsurlardan biriside zaman unsurudur eğer bu unsur olmazsa Tarih bilim olmaktan çıkar. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş, yükseliş, duraklama, dağılma, çöküş yılları bilinmeseydi yahut böyle bir şey kayıt altına alınmasaydı bu İmparatorluk Tarih sahnesine yazılmazdı çünkü ne kuruluş ne yükseliş devri bilinirdi ve böylece Tarih çok önemli bu devletten mahrum kalırdı. Yani anlayacağımız Tarih biliminde zaman unsuru önemlidir.

Madde 3: Türk halkının Malazgirt ovasındaki zaferinden bahsedelim sonucu ne olmuştu Anadolu’nun zorlu çelik kapısı kırmıştık. Tarihte yer kavramı bilinmez ise o konu Tarih bilimi adı altına girmeyi hak etmez. Bir öğrenci düşünün atalarının yüzyıllar önce savaş yaparak Anadolu topraklarını onlara bıraktıklarını biliyor ama nerede olduğunu bilmiyor. Böyle bir öğrenciden atalarına itimat eklenemez.

Madde 4: İlk defa duyanlar için ilk önce olay ve olgudan biraz bahsedeyim. Olay: Kısa sürede gerçekleşen zaman kavramı için kullanılır. Olgu: Uzun sürede gerçekleşen; gerçekleştikten sonra bile etkileri devam eden zaman kavramı için kullanılır. Asıl konumuza dönecek olursak Tarih bilimi edebiyat değildir. Edebiyat: Çeşitli söz sanatlarının kullanıldığı ve yazarın iç dünyasını yansıttığı bir alandır. Tarih ise efsanevi konulardan uzak belli bir yeri, zamanı olan bir alandır. Edebiyatta gerçek hayatta olmayan bazı unsurlar vardır bunlar: orta dünya, orta diyar, büyülü diyarlar, efsanevi güçteki yaratıklar gibidir. Eğer, Tarih bilimi gerçeği yansıtacaksa efsanevi konularla birleştirilmemesi gerekmektedir.

Madde 5: İnsanların olmadığı bir Tarih düşünülemez. Tarihin olmadığı bir İnsanlıkta düşünülemez. Bu şu anlama geliyor: Tarihi olaylardan İnsanlığı çıkartırsak geriye hiçbir şeyi kalmaz. Tarih insanlarla oluşur. Basitçe şöyle Fatih Sulta Mehmet’i İstanbul’un Fethinden çıkarın bakalım.

Bu makalemde geneliyle Tarih Bilimi'nin ne olup ne olmadığı üzerine durdum umarım aydınlanmışsınızdır.


Etiketler: