Türklerin Tarih Sahnesindeki Yeri - Orta Asya’dan Göç


Tüm Dünyadaki en etkin milletlerden biri olan Türkler tarih boyunca birçok olayda etkili olmuş etkisini korumuştur. Çin kaynaklarında miğfer, İslam kaynaklarında göç ve diğer kaynaklarda çeşitli anlamlara gelen Türk kelimesi akabinde şöyledir; Türkler çeşitli coğrafyalarda her zaman etkindiler. Bu etkinliğin sebebi Türklerin bir coğrafyada fazla yaşayamamaları sürekli yeni yerler keşfedip o coğrafyalarda yeni devlet kurmak istemeleridir. Bu isteğin sebebi Türklerin yaşadığı bölgelerin bozkır türünde olmasıdır, bozkır türü; çok geniş alanlara sahip hafif yeşilliğe sahip bölgelerdir. Bu bölgelerin haliyle Türklerin üzerindeki etkiyi anlayabilirsiniz: Özgürlük. Bu açıklamadan çıkarabileceğimiz ifade çok geniş ve dümdüz alanlarda yaşayan Türklerin karakterinin büyük çoğunluğunun sürekli yayılma ve özgürlük oluşturmuştur. Tabii özgürlük ve yayılma düşüncesi dışında başka yayılma nedenleri de vardır Türklerin. Çinliler. Çinliler dedim çünkü o yüzyıllarda Orta Asya’nın beşiğinde yaşayan Türk halkının çekindiği halk olan Çinliler, Türklere karşı çeşitli baskılarda bulunmuş, soykırımlar yapmışlardır. Haliyle Orta Asya’da yaşayan Türkler bu baskı ve yıpratma sonucunda da göç etmişlerdir. Size, Türklerin Orta Asya’dan göçlerini kısa ve öz şekilde anlatmak istiyorum.


Orta Asya’dan Göçün Nedenleri; 

Siyasi ve Askeri Sebepler:
Türk boyları arasındaki yapılan mücadeleler.
Çinlilerin boylara yaptığı baskı.
Türklerin yeni yerler keşfetmek istemeleri.
Çinlilerin Orta Asya’da ilerlemek istemeleri.

Ekonomik ve Yaşamsal Sebepler:
Yaşam alanlarının yıpratmalar sonucu daralması.
Toprakların verimsizleşmesi.
Çeşitli salgınların Hayvanları ve İnsanları etkilemesi.
Nüfusun artması ile oluşan gıda yetersizliği.

Yukarıdaki kısa ve öz maddelerimizle bu göçü özetledik ama okurken bu kısa maddelerin açıklanmasını istemiş olabilirsiniz ben bu yüzden maddeleri tek tek açıklayacağım.

Açıklamalar;

Siyasi ve Askeri Sebepler:

Madde 1: Türk boyları arasında yapılan mücadeleler Türk halkının tarihinin pek çok sayfasında yer almıştır. Buradaki mücadeleler genellikle birbirlerine üstünlük kurmak için yapılan mücadelelerden oluşmakla beraber çeşitli ihtiyaçlardan´ da meydana gelmiştir.

Madde 2:  Tüm Orta Asya’da hüküm sürmek isteyen Çinliler bu istek için Türkleri sürekli baskı altında tutmuşlardır.

Madde 3: Türk halkının yaşadığı bölge coğrafya bakımı ile her zaman özgür duygularla yetişmişlerdir. Bunun sonucu ise sürekli yeni yerler görmek, keşfetmek istemişlerdir.

Madde 4: Yapılan baskılar sonucunda uzak diyarlara gitmeyi de seven Türk halkı baskıların somutlaşmış şekli olan ilerleme isteğini Çinlilere iyice istemsizce hissettirmişleridir.
  
Ekonomik ve Yaşamsal Sebepler:

Madde 1: Yaşam alanları çoğalan bir halka karşın sürekli azalım gösteriyordu bunun sebebi Çin İmparatorlarının Orta Asya’da ilerlemek istemeleriydi. Bunun sonucunda ise yaptıkları saldırılar nedeniyle azalan toprak.

Madde 2: Dikkat ederseniz her bir madde diğeriyle ilgili 4.Maddemizde belirttiğim durum toprakların verimsizleşmesine yol açmıştır. Nüfusun artması kullanılan toprağı sürekli artırırken verimsizleştirmiştir.

Madde 3: 4.Maddeyi yine incelemeliyiz. Salgınların oluşması nüfusun artması ve iyi beslenemeyen hayvanlar yüzündendir. Tabii Yaşam alanlarının daralması´ da buna örnek gösterilebilir.

Madde 4: Hep 4.Maddeyi örnek olarak gösterdim şimdi bu maddeyi açıklamak için diğer maddelere bakalım. Nüfusun artması yaşam alanlarının azalması ile yüzünden oluşmuştur tabii şunu aklınızdan geçirdiğiniz kanısındayım "salgınlar oluşuyor insanlar ölmüyor mu? " elbette bu salgınlar yüzünden insanlar ölüyordu ama sürekli daralan topraklarda insanlar bir müddet sonra sığamamaya başlamıştı.

Türklerin Tarih Sahnesindeki Yeri: ana başlıklı Orta Asya’dan Göç adlı makalemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Amacım en doğru şekilde size bu yazı dizimin ilk yan başlıklı makalesini çok iyi anlatmaktı umarım bunu yapmışımdır. Bu ana başlığı kullanarak diğer makalemde Orta Asya’dan Göçün Sonrası adlı bir makale yazacağım.

Okuduğunuz için Teşekkür Ederim.
Ufuk Ali Kaftanlı.

Etiketler: