Orta Çağ Avrupası ve Sınıf Anlayışı

Avrupa Tarihi bir bütün olarak incelenebilecek bir konu değildir nedeni ise Avrupa Kıtasındaki çeşitli hanedanların çeşitli zamanlarda Avrupa Kıtasını yönetmeleridir.

Avrupa Kıtasını tarihsel bakımdan incelemek isteyen bir kimse karşısında oldukça kabarık bir tarih kitabının içinde çeşitli hanedanların üstünlük kurmak için birbirleri ve dışarıyla savaşmaları dışında pek bir şeyler bulamaz bu sözümü Habsburg hanedanı ile güçlendirebilirim bu hanedan Avrupa Tarihinin en köklü ve güçlü hanedanıdır.

Avrupa Kıtasındaki bu hanedan fazlalığı Orta Çağda zirveye tırmanmış Yakın Çağa doğru körelmiştir. Bu kıtadaki hanedan çokluğunun nedenini Orta Çağ Avrupası’ndaki halkta aranmalıdır.
Orta Çağ Avrupası’ndaki aranması gereken konu halkın bilgisizliğidir. Bu bilgisizliğin doğurduğu sonuçlar ise kötü yönetim ardından savaşlardır. Tüm Dünya çeşitli yüzyıllarda farklı yerlerde farklı kişiler yahut hanedanlar tarafından yönetilmiştir ama Avrupa Kıtasına gelince hanedan konularının oldukça değiştiği görülmüştür şimdi bunları iyi bir şekilde irdelemeye çalışacağım.

Avrupa halkı Orta Çağ Avrupa’sında çeşitli sınıflara ayrılmış idi. Bu sınıflanmanın tek nedeni vardı kral ve kraliçeler topraklarını halkın istemi dışında yönetmek istemesi. Tıpkı Hindistan topraklarındaki Kast sistemi gibi bu sistem nüfusu çok fazla olan Hindistan’ı çeşitli sınıflara ayırarak rahat bir şekilde sömürmeyi hedefliyordu. Orta Çağ Avrupası’ndaki bu sınıf sistemi ´de halkın hanedana karışmayacağı bir yönetim hedef edinmişti. Bu sistemi iyice irdelemek için sınıfları açıklamalıyız.

Krallar ve Kraliçeler; Bu sınıf Orta Çağ Avrupası’ndaki en imtiyazlı sınıf idi. Çok büyük topraklara sahip olmuşlar. Hanedanlar kurmuşlardır. Bu sınıf bir ülkenin kaderini kendi ellerinde bulundurmakla beraber Fransız İhtilalinden sonra büyük darbeler almıştır.

Ruhbanlar; Bu sınıf Vatikan merkezli olup Kral ve Kraliçelerden sonra en çok imtiyaza sahip olan sınıf idi. Aforoz, enterdi ve endüljans gibi yetkileri bulunan bu sınıf varlığını Rönesans dönemine kadar iyi bir şekilde korumuş ve halkı elinde bulundurdukları bu imtiyazlı yetkilerle skolastik düşünceye bağlamışlardır. Bilgisiz ve bağnazlaşmış halkı çeşitli sözleri ile kandıran Ruhban sınıfı halkı Aydınlanma Çağına kadar sömürmüş ve büyük bir servet sahibi olmuştur.

Asiller; Bu sınıf derebeyler ve çeşitli soyluların bulunduğu bir sınıf idi. Krallar ve Kraliçeler kadar imtiyazlı olan bu sınıf lort, derebey, senyor, kont gibi unvanlarıda kullanmışladır. Ateşli silahların Avrupaya gelmesiyle birlikte hanedan üyelerinden daha güçlü oldukları bile olmuştur.

Burjuvalar; Bu sınıf genellikle şehirlerin ticaret ile uğraşan kısmından oluşmuştur bulundukları topraklarda Asilleri vergi vererek yaşamlarını sürdürmüşler. Şehir imtiyazında her zaman üstün bulunmuşlardır.

Köleler; Bu sınıf tüm sınıfların en alt tabakasında yer alan sınıftır. Burjuvaların topraklarında para almadan  ömür boyu-özgürlük belgesi sayılmaz ise-çalışmışlardır.

Tüm bu sınıflar incelendiğinde sınıflar arasındaki fark açık bir şekilde görülüyor az önceki satırlarımda belirmiştim hanedan üyeleri bu sınıflanmayı halkı birbirinden uzak tutmak ve henedanlarının ömrünü uzun tutmuk için yapmıştır. Ta ki Fransız İhtilaline kadar...

Okuduğunuz için Teşekkür Ederim.
Ufuk Ali Kaftanlı.

Etiketler: